PALVELUISTAMME

Tutustu tästä palveluihimme ja ota yhteyttä. 
PUUNKAADOT

Suoritamme kaikenlaisten puiden kaadot ja poistot paikasta riippumatta turvallisesti ja tehokkaasti. Puut pyritään aina kaatamaan kokonaisina, aina tämä ei ole mahdollista tilan tai muiden tekijöiden takia. Näissä tapauksissa puu kaadetaan joko kiipeilytekniikkaa tai nostolava-autoa hyväksi käyttäen. Toteutustapa valitaan mahdollisuuksien ja tietysti edullisemman tavan mukaan. Mikäli kaadettavia puita on useampi ja sijanti sen sallii on nostolava nopeampi ja helpompi tapa kaataa puut.

MYRSKYTUHOT

Myrskyn tai tuulen kaatamien puiden kohdalla purkaminen on suositeltavaa jättää ammattilaisille. Jo kaatuneet ja nojalleen jääneet puut yleensä omaavat suuria jännittyneitä voimia ja voivat väärin käsiteltynä olla vaaraksi sahaajalle. Vakuutusyhtiöt korvaavat usein kokonaan tai osittain myrskytuhojen jälkisiivouksen .

RAIVAUSSAHATYÖT

Oikein tehdyllä ja ajoitetulla metsänhoidolla voidaan taata paras tuotto ja täten metsän arvo säilyy. Raivaussahapalveluihin kuuluuvat mm. varhaisperkaus, taimikonhoito, ennakkoraivaukset, sekä uudistusalanraivaukset.

KANTOJYRSINTÄ

Kantojyrsintä onnistuu kauttamme, mikäli se tulee tarpeeseen jo entuudestaan kaadetun puun takia tai kaatotyön jälkeen. Jyrsinnästä syntyvän hakkeen pystyy hyötykäyttämään esimerkiksi pensaitojenjuurille tai täyttämään jyrsinnästä aiheutuvan kuopan.

POISKULJETUS

Mikäli risuille tai puille ei ole tarvetta, onnistuu niiden poiskuljetus kauttamme. Tarvittaessa puunrungot voidaan kuljettaa myös toiseen paikkaan. Esimerkiksi kesämökille.

ISTUTUKSET

Palveluihimme kuuluvat myös uudistustyöt kuten metsän istutustyöt.

HAKKUUT

Puuston pois raivaaminen on usein edessä, kun kyseessä on rakennustyö uudelle piha-alueelle tai tontille. Jos hakattava alue ei ole kovin suuri, on metsurityönä tehty hakkuu paljon kustannustehokkaampi tapa kuin konetyönä tehty hakkuu. Työn aloittamista ennen on hyvä suunnitella tilaajan kanssa mahdollisista säästöpuista tai maisemapuista. Maisemointihakkuu on sopiva vaihtoehto kun kohteelle halutaan valoisuutta tai lisää näkyvyyttä.

HEVOSEN KÄYTTÖ METSÄTÖISSÄ

Luonnonsuojelualueelle ei voi mennä metsätyökoneilla, mutta hevosen avulla kaadettujen puiden kerääminen tapahtuu herkälläkin kohdealueella luontoa säästäen.
Hevosella tehtävä metsäsavotta tai puunajo on siis ekologista.

TYÖ & HEVONEN

Hevosajelutukset, sekä hääkyyditykset ovat myös mahdollisia yhteistyökumppanimme
tmi Työ & Hevonen kautta.

KOTITALOUSVÄHENNYS

Muista hyödyntää kotitalousvähennys.
Lisätietoja löydät Verohallinnon sivuilta.

PUUNKAATOLUPA

Kaava-alueella puunkaato vaatii yleensä luvan. Luvista voi tiedustella paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupakäytännöissä on paikkakuntakohtaisia eroja.

VASTUUT JA VAKUUTUKSET

tmi Onnipuulla on kaikki puunkaatotöihin tarvittavat vakuutukset. Asiakkaana sinun ei siis tarvitse hankkia mitään vakuutuksia kaatotyön ajaksi.